Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Yhdistyksen toiminta-ajatus on lisätä eläkkeensaajien elinvoimaa ja vähentää heidän turvattomuuden ja yksinäisyyden tunnettaan, lisätä yhteisöllisyyttä, antaa mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen ja toimia muiden Oulunkylässä toimivien yhdistysten kanssa kaupunginosan viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi.

Jäsentapaamiset ja harrastekerhotoiminta jatkuvat maanantaisin nuorisotalo Nuotan tiloissa. Hallitus kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa.

Jäsentapaamisten teemoina ovat ajankohtaiset asiat. Huomioimme jäsenten syntymäpäivät, äitien- ja isänpäivät. Harjoitamme aktivoivaa liikuntaa esimerkiksi käymällä yhdessä Pikku-Huopalahden ikäihmisten treeniradalla sekä uutena muotona pelaamme bocciaa sekä ulko- että sisätiloissa.  Mielen piristykseksi ohjelmassa on ”tämän runon haluaisin kuulla”-tyyppistä kirjallista ja musiikillista aktivointia. Kiinnitämme toiminnassa erityistä huomiota muistiasioihin. Kutsumme jäsentapaamisiin eri asioiden asiantuntijoita. Lisäksi jäsenet järjestävät monenlaista vaihtelevaa ohjelmaa. On mm. bingo ja yhteislaulua. Kahvittelun lomassa keskustelemme vapaamuotoisesti ja luomme pohjaa ystävyyssuhteille. Perinteisen joululounaan syömme yhdessä.

Tapaamisten lisäksi järjestämme retkiä, käymme konserteissa, teattereissa ja näyttelyissä yhdessä lähialueiden eläkeläiskerhojen kanssa. Erityisesti tiivistämme yhteistyötä Käpylän Eläkkeensaajien kanssa. Suunnitelmissa on haastepeli bocciassa keväällä. Eläkkeensaajien Keskusliiton ja Helsingin piirin koulutukseen ja tapahtumiin osallistumme mahdollisuuksien mukaan.

Kevään retki on tarkoitus suunnata Kotkaan ja ympäristöön.

Uusia jäseniä etsitään aktiivisesti. Tehostamme tiedonkulkua mm.  verkkosivujen avulla ja Oulunkyläinen: Pohjoiset Esikaupungit -lehden palstoilla. Hallitus selvittää edelleen mahdollisuuden saada aikaan Facebook-ryhmä. Maahanmuuttajien mukaan saamiseksi on yritetty keksiä keinoja, toimintaa jatketaan.

Kaupungin avustus on pieni, ja voimme käyttää sen vain tiedotukseen. Toki kokouspaikka on ilmainen, siitä voi kiittää kaupunkia. Kuitenkin talouden liikkumavara on pienentynyt ja toimintaa on suunnattava sen mukaan. Jäsenmaksut ovat suurin tulonlähde, kahvikassa ja pari kertaa vuodessa toteutettavat arpajaiset tuovat jokin verran lisää rahaa. Hallitus hakee aktiivisesti uusia tulonhankkimismuotoja.